โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,13:47   อ่าน 31 ครั้ง