โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสหสัมพันธ์มัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,11:02   อ่าน 48 ครั้ง