โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ภาพกิจกรรม
อบรมลูกเสือ – ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2565,19:18   อ่าน 114 ครั้ง