โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม สัมมนาสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2565,22:09   อ่าน 40 ครั้ง