โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2565,22:07   อ่าน 41 ครั้ง