โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,15:44   อ่าน 65 ครั้ง