โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่1/2563(ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 962.2 KB 48486
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่1/2563 (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 48596