โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของโรงเรียน
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแสนตอวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.28 KB
รูปแบบ SANTOR MODEL
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 942.85 KB
คู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา SANTOR MODEL
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB