โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 455.19 KB
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.25 MB
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB