โรงเรียนแสนตอวิทยา
หมู่ 3  ตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-446330
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนแสนตอวิทยา (ส.ว.)
 
 
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต
สังคมร่วมจิตคิดสร้างสรรค์ปัญญา
สถาบันนี้คือแสนตอวิทยา
เราเหล่าประชามาเถิดมาร่วมใจ
 
สีเขียวเหลืองงามประเทืองคุณธรรมเด่น
เรียนดีรู้เล่นรักศักดิ์ศรีมีวินัย
ใฝ่ศึกษาเพื่อพัฒนาให้ชีวิตไกล
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์ไว้ พัฒนาชาติไทยคือลูก ส.ว.
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)
 
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์ไว้ พัฒนาชาติไทยคือลูก ส.ว.